מחשבון תשואה

מחיר קניה: $
עלויות סגירה: $
סה"כ:
שכר דירה חודשי: $
ארנונה שנתית: $
ביטוח: $
ועד בית חודשי: $
דמי ניהול: $
אחזקה*: $
* הערכה שנתית של אחזקה ותיקונים בנכס.

 

בהתבסס על הנתונים שהזנת, התשואה השנתית היא

סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות:
נטו שנתי:
תשואה שנתית:
שם:טלפון:דוא"ל:
עיצוב וליווי שיווקי: Brando, פיתוח: בניית אתרים פתרונות אינטרנט